Sơn siêu bóng
nội thất cao cấp
NAMI NANO – GLOSS ONE

355.0005.068.000

Mã sản phẩm: 06-NANO

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

 

Mã: N/A Danh mục: