Sơn siêu bóng
ngoại thất cao cấp
NAMI NANO – ALL IN ONE

402.0005.792.000

Mã sản phẩm: 09-NANO

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

 

Mã: N/A Danh mục: