Sơn phủ bóng
NAMI NANO – CLEAR

395.0001.430.000

Mã sản phẩm: 17-NANO

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: