Sơn lót trong nhà
NAMI NANO – PRIMER.INT

691.0001.903.000

Mã sản phẩm: 10-NANO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: