Sơn lót kháng kiềm
nội thất nano đặc biệt
NAMI NANO – PRIMER.INT-LUXURY

1.067.0002.902.000

Mã sản phẩm: 12-NANO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: