Sơn lót kháng kiềm
nội thất cao cấp
NAMI NANO – PRIMER.INT

971.0002.639.000

Mã sản phẩm: 11-NANO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: