Sơn lót kháng kiềm
ngoại thất cao cấp
NAMI NANO – PRIMER.EXT

1.161.0003.408.000

Mã sản phẩm: 13-NANO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ

Mã: N/A Danh mục: