Sơn chống thấm màu
NAMI NANO – COLOR FLEX

1.452.0004.619.000

Mã sản phẩm: 16-NANO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: