Sơn chống thấm đa năng
NAMI NANO – WATERPROOF

1.130.0003.812.000

Mã sản phẩm: 15-NANO
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: