Sơn bóng
nội thất cao cấp
NAMI NANO – IN FLAT

304.0004.296.000

Mã sản phẩm: 05-NANO

THÀNH PHẦN CHÍNH:

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Mã: N/A Danh mục: