Sơn bóng
ngoại thất cao cấp
NAMI NANO – SATIN EXT

344.0004.910.000

Mã sản phẩm: 08-NANO

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

 

Mã: N/A Danh mục: