NAMI NANO PAINT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ

    

Điện thoại: 0922.512.222

Văn phòng đại diện: Số 10, Ngõ 20, Thôn Phù Lạc, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Nhà máy Hà Nội: Số 9, Ngõ 61, Phượng Bãi, TDP Yên Thành, P. Biên Giang, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    CHỈ ĐƯỜNG